Ma2c - NA16B

18 maj NP i aulan 9.00-14.15 (förlängd tid 8.30-15.15)

2-17 maj Repetition inför NP

Fr 28 april Repetition inför NP

Ti 25 april Modellering

Regression

Minsta kvadratmetoden

Må 24 april Normalfördelning

 

On 12 april Spridningsmått forts.

Ti 11 april Spridningsmått

sid 202-207

 

Må 10 april Lägesmått

sid 198-201

 

Fr 7 april Felkällor - felmarginal, konfidensintervall

sid 194-196

Filmen har några år på nacken men förklaringarna av begreppen är bra.

 

On 5 april studiebesök

Ti 4 april Population och stickprov 

sid 191-193

Må 3 april Kalkylprogram forts, sammanställning av mätdata

sid 188-190

Fr 31 mars E-prov - geometri + intro statistik, kalkylprogram

On 29 mars Rep geometri

Ti 28 mars Rep geometri

Må 27 mars Koordinatgeometri - mittpunktsformeln

Fr 24 mars Koordinatgeometri - avståndsformeln

 

 

On 22 mars forts.

Ti 21 mars Area-, volymskala och bevis

sid 162-169

 

Må 20 mars Likformighet

sid 157-161

Likformighet - introfilm

 

Fr 17 mars Rätta prov + Vinklar

sid 148-156

 

Ti 14 mars C-A-PROV kap 1-2

Må 13 mars Repetition kap 1-2

Fr 10 mars "Frågelåda"

Till denna lektion vill jag att ni samlar på er frågor. Fastnar du på en uppgift, maila in före fredag så går vi igenom tillsammans.

On 8 mars Räkna vidare på egen hand 

Fastnar du på en uppgift, maila in före fredag så går vi igenom tillsammans på fredag.

Må 6 mars Från graf till funktionsuttryck

Räta linjen

Tillämpningsexempel på räta linjen

 

 

Fr 3 mars Logaritmer & logaritmlagarna

sid 118-122

On 1 mars E-prov + Potens- & exponentialfunktioner

sid 116-117

Ti 28 feb Potenser & potensekvationer

sid 113-115

Må 27 feb Repetition av andragrads-ekvation/-funktion

SPORTLOV

Fr 17 feb Andragradsfunktionen - tillämpningar

sid 110-112

 

On 15 feb Andragradsfunktionens största/minsta värde

sid 106-109

 

Ti 14 feb Andragradsfunktionens graf

sid 101-105

 

Må 13 feb Komplexa tal, en introduktion

sid 98-100

 

Fr 10 feb Mer om ekvationer 

sid 94-97

 

On 8 feb Tillämpningar och problemlösning

sid 90-91

 

Ti 7 feb Kvadratkomplettering och pq-formeln

sid 86-88

 

Må 6 feb Enkla andragradsekvationer & kvadratkomplettering

sid 82-85

Använd "nolproduktmetoden" baklänges om du vill få fram funktionen när du har rötterna.

Exempel.

1. Ange en ekvation som har lösningarna (rötterna) x=0 och x=4.

Lösning: Ekvationenen x(x-4) = 0 här går det även multiplicera in och få det skriviet som ett polynom.

 

2. Ange en ekvation som har lösningarna (rötterna) x=3 och x=4.

 Ekvationenen (x-3)(x-4) = 0 här går det även multiplicera in och få det skriviet som ett polynom.

Jag hittar dock ingen film på det, så här kommer en till på nollproduktsmetoden.

 

 

Kvadratkomplettering kan göras på olika sätt. Därför kommer två filmer som visar olika infallsvinklar. Den första beskriver det som biken gör. Den andra visar hur man gör med hjälp av ansättning, vilket många grånger är ett bättre sätt.

 

 

Fr 3 feb Faktorisering

(sid 79-83)

 

Ti 31 jan Konjugat och kvadreringsreglerna

(sid 75-78)

 

Må 30 jan E-prov (kap 1)

Polynom och multiplikation av parenteser

(sid 71-74)

Fr 27 jan Ekvationssystem  - tillämpningar

 

On 25 jan Ekvationssystem med tre obekanta

 

Ti 24 jan Ekvationssystem - additionsmetoden

 

Må 23 jan Ekvationssystem - substitutionsmetoden

 

Fr 20 jan Ekvationssystem

 

On 18 jan Linjär anpassning

sid 38-42

Linjär regression - anvisningar se s 37-43 i miniräknarens manual.

Ti 17 jan Linjära modeller

sid 33-35

 

Må 16 jan Räta linjen på allmän form

 

Fr 13 jan k-form och enpunktsform

sid 29-31

 

On 11 jan Parallella och vinkelräta linjer

sid 27-28

 

Ti 10 jan Räta linjens ekvation, k- & m-värde

sid 20-26

 

Ti 20 dec Rep. funktionsbegreppet

sid 14-17

 

Må 19 dec Rep. av förenklingar och formler

sid 8-13

© 2012 Annaliljajnskolan.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)