Ke2

To 2/6 - SLUTPROV Kemi 2

kl 8.10 i aulan

Slutprovet skrivs efter överenskommelse med mig som lärare.

Slutprovet skrivs på de områden av kursen där högre nivå på kunskaper måste visas för att ett visst betyg ska kunna uppnås.

Alltså måste du som elev kontakta mig så att du vet vilka delar du måste skriva och på vilken nivå, så att ett korrekt prov finns vid provtillfället.

Hjälpmedel: formelsamling och miniräknare.

To 26/5 - PROV BIOKEMI

Koll på
Biomolekyler:
- aminosyrorna (vilken typ av sidokedja, hur funkar de kring Ip)
- proteiner (hur/var bildas de, funktioner, strukturer)
- kolhydrater (monosackarider - glukos, fruktos, ribos - struktur & "var finns de?", di- & polysackarider - struktur & "var finns de?")
- nukleosider & nukleotider (struktur & "var finns de?")
- lipider mm (struktur, grupper, funktion)
Nukleinsyror
- uppbyggnad
- replikation, transkription, translation (var sker det, vad är det som sker, hur sker det)
- genetiska koden, formelsamlingen s 86, kunna "tolka"
Det du behöver ha koll på i reaktionerna i metabolismen är: 
- ingångsämnen = startmolekyl + andra ämnen som "kommer utifrån" (t ex kan ju syre, vatten, ADP, ATP etc behövas för att reaktionsstegen ska kunna ske)
- utgångsämnen = produktmolekyl + om ev vatten, koldioxid, ATP etc bildas
- var sker reaktionen
- hur mycket energi ger/förbrukar reaktionen, omräknat i ATP

Laboration 

TLC mm

To 21 april

 

On 20 april

Proteiner

To 14 april 

Lipider

 

On 13 april

Kolhydrater forts.

Nukleotider

 

Ti 12/4 & 19/4 Laboration

Separation med Gelfiltrering

To 7 april

Kolhydrater

On 6 april

Intro Biokemi - aminosyror

PROV kap 7-8    Ti 15/3 kl 15.10-16.40 i N7

Organisk kemi - sammanfattning

 

Reaktionsmekanismer - 6 filmer

 

Substitutionsreaktion

Vid substitutionsreaktion byts en atom eller atomgrupp i en molekyl ut mot en annan atom eller atomgrupp.

Substitutionsreaktionen kan delas in i SN1- och SN2-reaktioner. (De säger ingenting så du måste inte lyssna på ljudet. :-D)

 

Additionsreaktion 

Vid en additionsreaktion adderas en molekyl till en annan molekyl som från början har en dubbel- eller trippelbindning.

Polyaddition innebär att många omättade molekyler länkas samman till jättemolekyler, s k polymerer.

Mer om polymerer

Eliminationsreaktion

Motsatsen till additionsreaktion. Två atomer eller atomgrupper avskiljs från en kolförening på ett sådant sätt att kolföreningen får en dubbel- eller trippelbindning.

 

Hydrolys

Vid hydrolys sönderdelas ett ämne under upptagning av vatten.

Kondensationsreaktion

Vid en kondensationsreaktion binds två molekyler samman under avspjälkning av en vattenmolekyl.

 

Laboration - Tisdag 16 feb & 1 mars.

Estersyntes

Onsdag 10 feb.

Genomgång av lab - Oxidation av alkoholer

Torsdag 4 feb.

Optisk isomeri - planpolariserat ljus

(bildkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Polarisering_(elektromagnetism))

Estersyntes 

(bildkälla: https://sv.wikibooks.org/wiki/Kemi_A/Kolf%C3%B6reningar)

Laboration - Tisdag 2 feb & 9 feb.

Oxidation av alkoholer

Torsdag 28 jan.

Aldehyder & ketoner

 

Onsdag 27 jan.

Isomeri

 

Torsdag 21 jan.

Läs om mättade och omättade kolväten s. 118-123

Onsdag 20 jan.

Kolvätenas uppbyggnad och egenskaper s 124-127

Laboration v. 3 & 4

Butanolernas löslighet

Onsdag 13 jan. - Torsdag 14 jan

Namngivning av organiska ämnen. s 134-137 STENCIL

Tisdag 8 och 15 dec.

Laboration Jonbytare

v 48-49 förbereda för adventskalender

Torsdag 19 nov

C-A-prov kap 1-4

Onsdag 18 nov

Uppgift till onsdag:

Undersök vilken färg indikatorn bromkresolgrön visar i en blandning av lika volymer 0,20 M ättiksyra och 0,20 M natriumacetat. Antag temperaturen 298 K. 

A-uppgift 1 (lösning)

Oxalsyra, (COOH)2, är ett giftigt ämne som framför allt används som blek- och rengöringsmedel. Beräkna koncentrationen av alla närvarande partiklar (förutom vatten) vid jämvikt i 0,10 M lösning vid 25 °C .

A-uppgift 2 (lösning)

Beräkna pH vid ekvivalenspunkten då 25,0 ml 0,10 M NH3 titreras med 0,10 M HCl.

A-uppgift 3 (lösning)

Löslighetsprodukten, Ks, för silverkromat, Ag2CrO4, i vatten vid rumstemperatur är 4,0 · 10-12 M3. Beräkna lösligheten av Ag2CrO4, uttryckt i mg per liter lösning.

Tisdag 17 nov

Laboration: Utfällning av aluminium

Torsdag 12 nov

Buffertlösningar

 

Onsdag 11 nov

Buffertlösningar

Tisdag 10 nov

Laboration: Utfällning av aluminium

Torsdag 5 nov

E-prov kapitel 3-4

Onsdag 4 nov

Repetition

Tisdag 3 nov 

Laboration Förbredelse för AAS

Torsdag 22 okt

Läsa av titrerkurvor

 

Onsdag 21 okt

Syra-basjämvikter forts.

 

Tisdag 20 okt

Laboration: Syra-bastitrering

Torsdag 15 okt

Syra-basjämvikter forts.

Onsdag 14 okt

Syra-basjämvikter

 

Tisdag 13 okt

Laboration: Syra-bastitrering

Torsdag 8 okt

Syra-bas-titrering kort introduktion inför lab.

Räkna på kemisk jämvikt.

 

 

Molförhållanden vid jämvikt 2 (inkl facit)

Onsdag 7 okt

Prel planering v 41-47

Förskjutning av jämviktsläget

 

Tisdag 6 okt

Laboration Förbredelse för AAS

Torsdag 24 sept

Kemisk jämvikt

 

Onsdag 23 sept

Genomgång av EDTA-titrering. Ta med labboken!

Kemisk jämvikt introduktion - jämviktskonstanten

Tisdag 22 sept

Laboration gr 2: Förskutning av jämviktsläge

Torsdag 17 sept

E-prov kap.1-2 Repetition på beräkningar samt reaktionshastighet

Onsdag 16 sept

Repetition

Testa dig själv (socrative Room code: annaliljajnskolan)

Tisdag 15 sept

Laboration gr 1: Vattnets hårdhet

Vi testar vattnet från Grönhögen/Kastlösa.

Onsdag 9 sept

Reaktionshastighet forts. (s 22-28)

 

Reaktionsmekanismer:

Ett sätt att tydliggöra HUR en reaktion sker. (Den undre reaktionen visar rymdstrukturerna för molekylerna.)

Tisdag 8 sept

Laboration gr 2: Vattnets hårdhet

Vi testar vattnet från Grönhögen/Kastlösa.

Onsdag 2 sept

Reaktionshastighet (s 13-19, uppg 2.1-5)

Tisdag 1 sept

Laboration gr 1: Reaktionshastighet

To-Fr 27-28 aug

Exkursion på Öland

Onsdag 26 aug

forts. beräkningar Kap. 1

Tisdag 25 aug

Laboration: Reaktionshastighet

Torsdag 20 aug

Repetition av beräkningar.

Onsdag 19 aug

Introduktion av kursen.

Lärobok:

 

© 2012 Annaliljajnskolan.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)