Gymnasiearbete

 

Vad Skolverket säger om gymnasiearbete för högskoleförberedande program

 

TIDSPLAN - allmän

1. Idéskiss  (fr v 34)

Ska innehålla:

Namn på gruppens medlemmar.

Arbetstitel.

Problemformulering (Det här ska vi ta reda på. Det här ska vi göra.)

Varför vill ni arbeta med denna problemformulering? Vilken är kopplingen till programmet?

Den här metoden tänker vi är lämplig (ev utrustning).

Samarbete med utomstående t ex organisationer/förening/företag/personer.

 

2. PROJEKTPLAN När gör jag vad? 

Färdig fr /9

3. Genomförande (under tiden ska loggbok föras enligt nedan)

4. PROJEKTRAPPORT

inlämnad till handledare senast on v 9 (2 mars) ---  mall  

    TIPS:  Hur man anger källor.

    Handledaren läser, kommenterar och sen kan ev ändringar göras.

5. Rapport till opponent fr v 11

Vad är då opponering?
Idén bakom just opponering är att fokus ska ligga på att dela och höja fakta i ett arbete.
Varje gymnasiearbete, oavsett elevantal, tilldelas och ska läsa någon annans gymnasiearbete.
Man läser det så att man förstår det. Det kan hända att man behöver lära sig några nya begrepp och googla/slå i böcker för att tillfullo kunna ta till sig arbetet. På opponeringsseminariet ska man presentera den tilldelade rapporten och föreslå förbättringsmöjligheter.
På seminariet ska man också försvara sin egen rapport som en annan grupp fått att opponera på.

Seminarieledaren genomför opponeringsseminariet enligt följande:

A. Opponenten/opponenterna presenterar författarens rapport (sammanfattning).
B. Författaren/författarna kompletterar presentationen om det behövs.
C. Opponenten kritiserar rapporten (inte författaren, inte skrivfel).
D. Författaren försvarar/förklarar sig eventuellt.
E. Opponenten ger förbättringsförslag.
F. Författaren tackar eventuellt för förbättringsförslag och får sista ordet. 

Huvuduppgiften är egentligen punkt 1, att presentera arbetet. För att seminariet ska bli lyckat för övriga elever, åhörarna, så krävs det att opponenten sätter in sig i arbetet och förstår det för att kunna göra en intressant presentation. Sedan följer den kritiska uppgiften, opponeringen, mer av sig självt.

6. Redovisning (opponeringsseminariet) v 14

Vad ska handledaren göra?

Ert projektarbete ska följas och stöttas av en handledare. 

Er handledare ska

  1. fungera som en diskussionspartner när ni formulerar er projektidé
  2. avgöra om ert projekt är genomförbart
  3. följa ert arbete och fungera som en diskussionspartner under projektarbetets alla faser
  4. ge råd när det gäller val av metod och material
  5. komma överens med er om hur projektet ska bedömas
  6. komma överens med er om hur projektet ska presenteras och redovisas.

Den lärare som är er handledare fungerar även som bedömare. Hon eller han kommer att bedöma ert arbete tillsammans med en kollega.

Vad ska handledaren inte göra?
Handledaren ska inte hitta på ett projekt åt er. Han/hon ska inte heller driva projektet åt er.

Skriv loggbok under arbetets gång så underlättar du rapportskrivandet.

Genom att skriva en loggbok under tiden man genomför ett projekt har man gjort en stor del av förarbetet till rapporten. Skriv ner vilka källor du använt (samt sökdatum) och varför du valt just den källan. Skriv ner vad du gjort och varför, så har du ordningen klar och kan lättare motivera dina val av åtgärder och förändringar från ursprungsplanen. Skriv ner alla resultat och slutsatser du drar utifrån resultaten. 

Gör du detta kommer du ha en stor del och behöver i stort sett bara sammanställa det du skrivit till ett dokument med korrekta rubriker och sammanfattning.

 

 

 

 

© 2012 Annaliljajnskolan.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)