Ma1a - RL16B

 

Repetition inför NP inkl övningar - matteboken

Både genomgångar och övningar: webbmatte.se Grundläggande matematik finns ju även under år 6-9.

På länken nedan finns en spellista där alla moment i kursen gås igenom. Vektorer ochtrigonometri behöver du inte ha koll på.

Varje övning nedan börjar med en diagnos. Börja med att räkna igenom den och rätta först då du gjort hela diagnosen.

 

Om du har flera fel på diagnosen bör du i första hand öva på a-uppgifterna på det följande övningarna.

 Klarar du den med endast något fel kan du jobba med b- och c-uppgifterna.

Uppgifter - tal (aritmetik)

Uppgifter - procent

Uppgifter - sannolikhet och statistik

Uppgifter - ekvationer (algebra)

Uppgifter - geometri

Uppgifter - funktioner (algebra, statistik)

Skolverkets rubrik "problemlösning" finns på alla ovanstående områden (textuppgifter).

 

Repetitionsuppgifter

Uppgifter - svinn

Svinn kommer inte nödvändigtvis från svin

Uppgifter - receptomvandling

Hur många räcker det till? - Zucchinibiffar mm

Flygande Jakob

Frallor     - lösning

Chokladbollar      - lösning

Choklad- och mandelmaränger     - lösning

Makroner med hasselnötskräm      - lösning

 

Genomgångar och övningar på innehållet i Ma1a finns på

webbmatte.se

 

SKOLVERKETS EXAMENSMÅL RL:

Eleverna ska vidareutveckla förmågan att arbeta i grupp, ta initiativ, vara lyhörda, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi.

Utbildningen ska utveckla elevernas ansvarskänsla, kvalitetsmedvetenhet och företagsekonomiska förståelse.

Branschen kännetecknas av många olika typer av företag. Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Undervisningen i kursen Ma1a ska behandla följande centrala innehåll:

- Metoder för beräkningar med tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena.

- Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena.

- Hantering av ekvationer och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer.

- Förstå hur man läser av och beräknar av geometriska objekt, t ex ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.

- Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel SKALA upp/ner recept

- Metoder för mätning och beräkning av t ex massa volym, storheter som är centrala för karaktärsämnena.

- Enheter och enhetsbyten som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.

- Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.

- Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.

- Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.

- Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.

- Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.

- Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.

- Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

- Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

- Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen

- Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

 

© 2012 Annaliljajnskolan.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)